about image

Vi tilbyr bistand til prosjektering, søking og oppfølging av deres prosjekt

Last ned CV

Kort om meg

Jeg er utdannet sivilingeniør for konstruksjons- og byggeteknikk med hoved fokus på byggprosjektering og byggeledelse.

Siden 2010 driver jeg med prosjektering og utføring av bygg og konstruksjon. Jeg bor og jobber i Ulvik herad siden 2012 og jobber som kommunal ingeniør med hovedfokus på planlegging, utføring og prosjektledelse av kommunale vann, avløp og veg. Har og erfaring fra å utarbeide og behandle søknad om tillatelse til tiltak (byggesøknad) og annen offentlig saksbehandling.

Vi tilbyr tjenester innenfor

Prosjektering:


Prosjektering

 • Hus og hytte
 • Mindre avløpsanlegg
 • Vann og avløp
 • Grunnarbeid, drenering og masseberegning
 • Natursteinsmur

Byggesøknad:


Work

 • Hus og hytte
 • Mindre avløpsanlegg (m/ søknad om utslippstillatelse)
 • Grunnarbeid og drenering
 • Tilbygg og påbygg til eksisterende bygning
 • Bruksendring/godkjenning
 • Fasadeendring
 • Andre søknadspliktige tiltak

Prosjekt oppfølging:


Work

 • Innhenting av tilbud fra entreprenører og leverandører
 • Tiltakshaver (oppdragsgiver) sin representant i byggefasen
 • Deltar på byggemøte og synfaring, samt overlevering av arbeida

Har dere et oppdrag for oss?

Ingeniørtjenester M Cemovic
Søndre Borgen 45, 1388 Borgen

tel. 994 66 562
Org.nr. 819 042 772
post@ingmc.no